บริษัท ธนโรจน์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
DHANAROJ EQUIPMENT CO., LTD.

หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทสินค้าบริการความรู้ทั่วไปสมัครงานเกี่ยวกับเรา
 

รับสมัครงาน
1.
พนังงานส่งของ (2-3 อัตรา)
คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุ 22-40 ปี
  ป 6 ขึ้นไป
      เงินเดือน + สวัสดิการ + ประกันสังคม +โบนัส + ค่าเที่ยว
  รถกระบะ + รถมอเตอร์ + น้ำมัน ของบริษัท
   
2.
พนักงานขาย (2 อัตรา )

คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
ปวช. - ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการขายอะไหล่ เครื่องมือช่าง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ
ประสบการณ์อย่างน้อย 0 - 2 ปี
มีความรู้ด้านอุปกรณ์โรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป้นพิเศษ
3.
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (2 อัตรา)
คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
  ปวช - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
   
4.
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
คุณสมบัติ : ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ขึ้นไป
  ปวช - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
       
  ตำแหน่งที่ 2-3 มีสวัสดิการ โบนัส เงินเดือน

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติ พร้อมรูปถ่ายของท่านมาที่ salesde@dhanaroj.com